Že by tam byl skřítek???

Že by tam byl skřítek???